Rapportage

&

Planning

on-line software speciaal voor de kleinere zorg-instelling.

Afgelopen jaar hebben we dit systeem opgezet, samen met een woon- en werkboerderij uit Drente.
De wensen uit de Zorg-praktijk hebben we zo kunnen combineren met onze kennis op gebied van web-applicaties.

Gedurende dit traject zijn er de nodige verbeteringen aan toegevoegd, zodat we nu kunnen stellen dat RAPLA klaar is om gezien te worden.

Rapporteren in Word of Excel is nu verleden tijd. En dus ook het maandelijkse "knip- en plakwerk", noodzakelijk voor een rapportage per client.
Ook is nu het algehele overzicht en het overzicht per client, veel beter. Voor zowel de dagelijkse als de doelrapportages.
Een ander probleem was het regelen van de rechten. Niet iedere medewerker hoefde alles te zien. Ook dit is nu verleden tijd!

De medewerkersplanning is nu veel inzichtelijker, en voor de planner is het overzicht een stuk verbeterd.
Dus met RAPLA wordt er tijd bespaard (daarom onze slogan "Tijd voor Zorg"), en de veiligheid van de gegevens is nu zoals het hoort.

Wat is RAPLA

RAPLA is een online systeem, wat gebruikt wordt door kleinere zorginstellingen. Met RAPLA krijgt u een overzichtelijk en beheersbaar rapportage- en planningsmiddel.

Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: Deze twee onderdelen worden in bovenstaande tabs verder uitgelegd.
Het werkt online, dus dit betekent dat u voldoende heeft aan één of meerdere pc's en een internet-verbinding.

Is het veilig?

U bepaalt wie van uw medewerkers wat hij/zij wel of niet mag zien, of wijzigen. Dus rapportages kunnen alleen gezien worden door de juiste ogen.

Via internet: is dat wel veilig?

Alle data loopt via een versleutelde verbinding.
Standaard kan de medewerkers-planning vanaf elke locatie worden bekeken. Mits men beschikt over de inloggegevens.
Alle onderdelen met betrekking tot Rapportage kunnen alleen geopend worden vanaf u eigen bedrijfs- of instelling-locatie. Dit in verband met de vertrouwelijkheid van de informatie.

Uw gegevens

Uw gegevens worden on-line bewaard. De gegevens worden dagelijks door ons gebackupt. Elke week krijgt u automatisch een backup van uw data toegemaild. Zo heeft u, mocht u besluiten om niet met RAPLA verder te gaan, toch altijd uw gegevens.

Kortom:

Rapportage

Met rapportage bedoelen we de dagelijkse rapportage. Deze kan door u zelf worden uitgesplitst in secties.
bijvoorbeeld: Per sectie kunt u aangeven welke cliënt eraan deelneemt.
Per sectie kunt u aangeven wie van uw medewerkers er in kunnen rapporteren of alleen kunnen kijken

Dagelijkse rapportage

Uw medewerker kan per dag rapporteren, en kan dus, als u de rechten gegevens heeft ook zien (of wijzigen) wat een andere medewerker heeft gerapporteerd.

Doel-rapportage

De juiste manier om uw cliënten en uw medewerkers te stimuleren om vooruit te komen is "het stellen van doelen". Door het stellen van een persoonlijk doel voor een cliënt, Gedurende de looptijd van het doel kan er door de begeleider al aan het eindverslag worden gewerkt, en is de status continu zichtbaar. Niet alleen voor de begeleider, maar ook voor degene die u toestemming heeft gegeven om de informatie in te zien.

Niet helemaal duidelijk?

We hebben op deze pagina geprobeerd om de mogelijkheden duidelijk te maken. Maar dat is lastiger als dat het lijkt.
Daarom is een live-demonstratie misschien een beter idee?
U achter uw pc, en via de telefoon of Skype, kunnen we u de mogelijkheden laten zien.
Het kost waarschijnlijk niet meer als een half uur om u één en ander duidelijk te maken.
Wij maken graag dat half uur voor u vrij! Dus neem gerust contact op

Planning

Met planning bedoelen we de planning van de medewerkers.

voordelen voor de planner

De planner heeft tijdens het maken van de planning een overzichtelijk scherm met daarin een grafisch overzicht van de desbetreffende dag.
De medewerker kan per kwartier ingepland worden, waarbij ook wordt aangegeven welke werkzaamheden er verwacht worden.
Ook is de mogelijkheid om per medewerkers per dag een standaardrooster te maken. Zo kun u met een enkele muisklik een medewerker inplannen.
Natuurlijk zijn tijdens het plannen ook de uren per dag en per week zichtbaar. De planner wordt per mail geattendeerd op hiaten in de planning.

voordelen voor de medewerkers

De medewerker kan, eventueel vanaf thuis, het rooster bekijken. Ook de komende weken (voor zover de planner deze heeft ingevuld), en de afgelopen 4 weken zijn te zien.

voordelen voor de cliënten

Met RAPLA kunt u, per onderdeel of van alles, een planning printen. Zo kunt u op de desbetreffende locatie een uitprint ophangen. Bijvoorbeeld zo kunnen uw bewoners zien wie van de medewerkers aanwezig is. Door dit uit te splitsen per onderdeel krijgt u overzichtelijke roosters.

In de nabije toekomst zal de optie toegevoegd gaan worden om de gewerkte uren te accoorderen. Dus dat de medewerker via RAPLA zijn "urenbriefje" mailt naar degene die u heeft ingesteld als verantwoordelijke.

Is RAPLA wat voor u?

Dat kunt u zelf het best bepalen. Iedere organisatie is namelijk anders.
Globaal is RAPLA dé oplossing voor organisaties met 2-15 medewerkers en 4-15 cliënten.
Als u contact met ons opneemt, dan laten wij u vrijblijvend het één en ander zien. Gewoon u achter uw pc, en wij achter de onze.

Ondersteuning

We gaan ervan uit dat er binnen uw organisatie één aanspreekpunt is. Deze persoon (de key-user) zullen wij instrueren en zal de RAPLA-spil binnen uw organisatie zijn. Hij/zij kan ons altijd bellen ingeval van vragen of problemen.
Wij hebben geen helpdesk die ieder telefoontje doorbelast. Nazorg hebben we wel.

Uw wensen

Heeft u wensen of verbetervoorstellen: wij houden ons aanbevolen!
Al uw wensen, waar andere RAPLA-gebruikers ook wat aan zouden kunnen hebben, proberen we kosteloos te realiseren. Specifieke wensen zullen we in overleg bekijken en eventueel uitvoeren. Dit tegen een vooraf afgesproken bedrag.

De kosten

De kosten zijn in relatie met de grootte van uw organisatie.
Omdat we nog in de aanloopfase zitten zijn uw kosten relatief laag, en zullen er geen opstartkosten in rekening worden gebracht.
Het is aannemelijk dat de tarieven in de toekomst verhoogd zullen worden. Echter als u nu besluit om RAPLA te gaan gebruiken, dan zullen voor u de kosten niet worden verhoogd (afgezien van de jaarlijkse prijsindexering).

Meer ondersteuning?

Heeft u het gevoel dat, op het gebied van ict, niet alles naar wens verloopt binnen uw organisatie?
Ook daarbij kunnen wij u adviseren en, indien u dat wenst, aktief ondersteunen.